Kurs fra biblioteket våren 2018


Biblioteket tilbyr en rekke kurs for studenter og ansatte, bl. a. søkeverksted og introduksjonskurs i EndNote og LaTex.

Når du driver forskning og skriver oppgaver forventes det at du kan søke effektivt, finne de rette kildene, og velge ut relevant litteratur av god kvalitet. Dette lærer du om på bibliotekets kurs.
 

Søkeverksted for studenter ved Humanistisk og Samfunnsvitenskapelig fakultet
Ta med problemstillingen din og få hjelp til å finne god litteratur til bachelor- eller masteroppgaven! Søk i bibliotekets katalog ORIA og/eller i relevante faglige databaser. Kurset krever ingen påmelding – det er bare å møte opp i bibliotekets kursrom KE A-259 når du ønsker i løpet av de to skoletimene som er satt opp.

Datoer:

 •  8. februar kl. 09.15 - 11.
 • 21. februar kl. 09.15 - 11.

   

Introduksjonskurs i LaTex
Grunnleggende kurs for deg som ønsker å bruke skriveprogrammet LaTex. Kurset vil passe spesielt for studenter på TN, men interesserte studenter fra HF og SV er også velkommen.

Dersom du ønsker å ha med egen PC på kurset kan du laste ned følgende på forhånd:

 • MiKTeX (LaTeX-distribusjon).
 • Editoren som vil bli brukt under kurset er Texmaker


Tid og sted: 14. februar kl. 10.15-12, KE A-259.


Hvordan lage referanser og litteraturlister?
Synes du EndNote er litt komplisert? Vil du lære en enklere metode? Dette kurset gir deg en enkel innføring i hvordan du på en lettfattelig måte kan lage ordentlige litteraturlister til oppgaven din.

Kurset passer for studenter på alle nivå. 

Sted: Kongsgårdsalongen, biblioteket på Ullandhaug.

Datoer:

 • 18. januar kl. 10.15 - 11
 • 23. januar kl. 11.15 - 12


EndNote
EndNote er et nyttig verktøy for å håndtere litteraturreferanser. Programmet søker og henter inn referanser fra bibliotekkataloger og databaser, og setter inn referanser og litteraturlister i Word.

Det blir kurs i EndNote for masterstudenter og ansatte følgende datoer denne våren. Påmelding er ikke nødvendig.

 •   9. januar kl. 12.15 - 14, PC.
 • 10. januar kl. 12.15 - 14, Mac.
 • 16. januar kl. 09.15 - 11, PC (engelsk).
 • 17. januar kl. 12.15 - 14, Mac (engelsk).
 • 25. januar kl. 13.15 - 15, PC (engelsk).
 • 30. januar kl. 09.15 - 11, PC.
 •  1. februar kl. 10.15 - 12, Mac.
 •  6. februar kl. 09.15 - 11, PC.
 • 14. februar kl. 12.15 - 14, Mac.
 • 22. februar kl. 10.15 - 12, PC (engelsk).
 •  7. mars kl. 09.15 - 11 PC.
 • 20. mars kl. 09.15 - 11 Mac (engelsk).
 • 4. april kl. 09.15 - 11 PC (engelsk).
 • 24. april kl. 10.15 - 12 Mac (engelsk).


 


Sist oppdatert av John David Didriksen (11.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol