Seminar om forskningsdata 30. januar


Hold av tirsdag 30. januar til heldagsseminar om forskningsdata. Seminaret er planlagt av Universitetsbiblioteket og Forsknings- og Innovasjonsavdelingen, og holdes i regi av Narma på Måltidets hus. Påmelding og program kommer snart.

Seminaret, som holdes i regi av Narma, vil informere om de føringene som ligger i kortene vedrørende forskningsdata, og om de ulike verktøy til håndtering av forskningsdata som finnes både i nasjonalt regi og kommersielle utbydere. Formålet er at institusjonene får overblikk over de mange verktøy og deres fordeler og ulemper. Mange universitet og høgskoler må snarest ta stilling til hvordan de vil håndtere forskningsdata og dette seminaret kan gi et overblikk over de ulike muligheter.

Seminaret henvender seg til beslutningstakere ved institusjonene, og bibliotekarer eller forskningsadministratorer som skal jobbe med datahåndtering i det daglige.

Innen utgangen av 2017 skal Kunnskapsdepartementet (KD) utarbeide en strategi for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata. Forskningsrådet skal kartlegge hvilke tjenester for datalagring som finnes i dag. De har hatt en policy i flere år allerede, og i sine retningslinjer om tilgjengeliggjøring av forskningsdata (2014) skriver de at «bedre tilgang til forskningsdata vil styrke kvaliteten i forskning, både ved at resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, men også ved at datasett kan brukes på nye måter og i kombinasjon med andre datasett.».

Nå kommer oppdaterte retningslinjer. De skal bidra til å legge til rette for økt kvalitetssikring, tilgjengeliggjøring, deling og gjenbruk av forskningsdata. Det har fram til nå ikke vært obligatorisk å gjøre dette.

Noe av grunnen til at mange av oss først nå tar tak i dette og begynner å jobbe aktivt med det har vært manglende infrastruktur og usikkerhet rundt hva som kreves, samt at det kan være usikkerhet rundt hva som utgjør forskningsdata. Det kan variere mye fra fagområde til fagområde, og behovene er ulike. En del data er dessuten sensitive, eller av andre grunner av en slik natur at de ikke kan offentliggjøres. Retningslinjene følger likevel prinsippet om «åpen som standard», slik at det skal gode grunner til at data ikke kan offentliggjøres.

Hold av datoen allerede nå, mulighet for påmelding kommer snart!


Sist oppdatert av John David Didriksen (08.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol