UiS søker flere nye ledere


Universitetet skal i tiden fremover foreta ansettelse i flere sentrale lederstillinger. Ansatte som ønsker nye utfordringer i en lederstilling, og som mener at de tilfredsstiller kompetansekravene, oppfordres til å søke innen fristens utløp. Vi ber også om hjelp fra ansatte med å spre informasjon om stillingene i aktuelle nettverk.

Pr i dag er følgende lederstillinger kunngjort på våre nettsider under Ledige stillinger:

  • avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse, søknadsfrist 31.12.2017
  • avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, søknadsfrist 31.12.2017
  • avdelingsleder ved Avdeling for omsorg og etikk, søknadsfrist 31.12.2017
  • instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi, frist 3.1.2018
  • instituttleder ved Institutt for energiressurser, frist 3.1.2018
  • avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk, søknadsfrist 7.1.2018
  • avdelingsleder ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon, søknadsfrist 7.1.2018
  • førsteamanuensis/prodekan for utdanning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, søknadsfrist 7.1.2018

Kjenner du noen i ditt nettverk som kan være aktuelle for en av stillingene? I tilfelle ber vi deg om å gjøre disse oppmerksom på kunngjøringen i god tid før søknadsfristen.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (22.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol