Utlysninger fra SIU - frister i februar og mars 2018


Fagmiljøer som planlegger å søke midler innen Key Action 1 og 2 bør begynne å planlegge nå. SIU har nå publisert søknadsfristene for kommende utlysninger innen Erasmus+ Global mobilitet, Kapasitetsbygging, Strategiske partnerskap, Kunnskapsallianser og Fellesgrader

Erasmus+ Global mobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor Europa. Studenter kan reise på studieutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling. Søknadsfrist 1.2.2018  Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt fakultet for mer informasjon

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene. Søknadsfrist 21.3.2018 Kontaktperson: seniorrådgiver Magdalena Brekke ved Internasjonalt kontor

Kunnskapsallianser er partnerskap mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Et hovedmål er å skape innovative løsninger på felles utfordringer. Søknadsfrist 28.2.2018

Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner samt organisasjoner med tilknytning til høyere utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitets-bygging. Søknadsfrist 8.2.2018 Kontaktperson: seniorrådgiver Magdalena Brekke ved Internasjonalt kontor

Samarbeid gjennom Joint Master Degrees (fellesgrader) skal gi økt faglig kvalitet noe som igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, primært fra land utenfor Europa. Søknadsfrist 15.2.2018

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+ som retter seg mot større aktører og myndigheter. Søknadsfrister:
14.12.2018 (Midler til sivilsamfunnsarbeid inne utdanning og opplæring)
31.1.2018 (Midler til prosjekter for videreutvikling av utdannnings- og opplæringssystemer)

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken. Søknadsfrist 22.2.2018


Sist oppdatert av Hege Rosså (22.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol