Utlysninger fra SIU - frister i februar og mars 2018


Husk søknadsfistene i februar og mars for utlysninger innen Erasmus+ Kapasitetsbygging, Strategiske partnerskap, Kunnskapsallianser og Fellesgrader

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor høyere utdanning. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i utdanning og læring på tvers av landegrensene. Søknadsfrist 21.3.2018 Kontaktperson: seniorrådgiver Magdalena Brekke ved Internasjonalt kontor.  

Kunnskapsallianser er partnerskap mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Et hovedmål er å skape innovative løsninger på felles utfordringer. Søknadsfrist 28.2.2018

Samarbeid gjennom Joint Master Degrees (fellesgrader) skal gi økt faglig kvalitet noe som igjen vil øke tiltrekningskraften overfor studenter, primært fra land utenfor Europa. Søknadsfrist 15.2.2018

Policy er et sentralisert, strategisk tiltak under Erasmus+ som retter seg mot større aktører og myndigheter. Søknadsfrister:
14.12.2018 (Midler til sivilsamfunnsarbeid inne utdanning og opplæring)
31.1.2018 (Midler til prosjekter for videreutvikling av utdannnings- og opplæringssystemer)

Jean Monnet-aktivitetene innenfor Erasmus+ har som mål å fremme verdensledende fagmiljøer for utdanning og forskning innenfor Europastudier. Aktivitetene har også som målsetning å bidra til dialog mellom akademia og beslutningstakere, særlig med tanke på å forbedre forvaltningen av EU-politikken. Søknadsfrist 22.2.2018


Sist oppdatert av Hege Rosså (09.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol