Jon Bjelland er oppnevnt som hovedverneombud ved UiS fra 01.08.2016


Jon Bjelland er av tjenestemannsorganisasjonene oppnevnt som hovedverneombud ved UiS for perioden 01.08.2016 - 31.07.2018. Birgitte Dambo er oppnevnt som varahovedverneombud.

Jon Bjelland arbeider ved IT-avdelingen som IKT-opplæringskonsulent.
Birgitte Dambo er seniorkonsulent i Utdanningsavdelingen, Enhet for studentservice.
 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (06.07.2016)

Skriv ut artikkel print symbol