• Bjelland

  Torbjørg Bjelland

  (08.11.2016) Torbjørg Bjelland tiltrådte vikariat som kulturminneforsker ved Arkeologisk museum, Avdeling konservering 31.10.2016. Stillingen er i hovedsak knyttet til steinkonservering i domkirkeprosjektet.

   
 • Jonsdottir

  Sólveig Jónsdóttir

  (08.11.2016) Sólveig Jónsdóttir er ansatt i en 3-årig oppdragsstilling som steinkonservator ved Arkeologisk museum, Avdeling konservering. Hun tiltrådte stillingen 17. oktober og skal jobbe innen området "Steinkonservering og bygningsrestaurering", i hovedsak knyttet til domkirkeprosjektet.

   
 • Muhammad Yahya

  Muhammad Yahya

  (04.11.2016) Muhammad Yahya er ansatt som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og samfunnssikkerhet fra 01.11.2016, for en periode på tre år. Han skal jobbe med anvendte problemstillinger rettet mot olje - og gassnæringen, fiske - og havbruksnæringen samt industriell innovasjon.

   
 • Thor Johan Aksland

  Thor Johan Aksland

  (04.11.2016) Thor Johan Aksland er midlertidig ansatt som avdelingsingeniør ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

   
 • Amutha Ramachandran

  Amutha Ramachandran

  (04.11.2016) Amutha Ramachandran er midlertidig ansatt som forsker ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

   
 • Kristen Rege

  Kristen Rege

  (04.11.2016) Kristen Rege er ansatt som doktorgradsstipendiat i offshore teknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi fra 01.10.2016, for en periode på tre år. Han skal jobbe på prosjektet:”Structural health monitoring of offshore structures based on fluid-structure and fatigue-corrosion interaction models”.

   
 • Foldøy

  Isabella Foldøy

  (07.10.2016) Isabella Foldøy er ansatt som doktorgradsstipendiat i museologi ved Arkeologisk museum, Avdeling formidling fra 01.10.2016.

   
 • Atle Bråthen

  Atle Bråthen

  (03.10.2016) Atle Bråthen er ansatt i vikariat som universitetslektor i fjernsynsproduksjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, fra 01.10.2016.

   
 • Atle Bråthen

  Atle Bråthen

  (03.10.2016) Atle Bråthen er ansatt i vikariat som universitetslektor i fjernsynsproduksjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, fra 01.10.2016.

   
 • Brynja B Birgisdottir

  Brynja Bjørk Birgisdottir

  (19.09.2016) Brynja Bjørk Birgisdottir tiltrådte stilling som avdelingsleder for formidlingsavdelingen ved Arkeologisk museum 1. september 2016. Brynja er arkeolog fra NTNU og har dessuten postgrad i offentlig administrasjon fra Islands Universitet. Hun kommer fra stilling som avdelingsdirektør ved Islands Nasjonalarkiv.

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4 | 5     Neste »
Viser fra 41 til 50 av totalt 50 artikler