• Øystein Arild

  Arild blir instituttleder

  (09.02.2018) Øystein Arild ble i styremøte 8. februar ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

   
 • Bilde av Julie Hoel

  Ny ansatt på Universitetsbiblioteket

  (02.01.2018) Julie Hoel er ansatt som spesialbibliotekar på Universitetsbiblioteket, med arbeidssteder Ullandhaug og Medisinsk bibliotek på SUS.

   
 • Stig Åge Solemsli

  Solemsli blir fakultetsdirektør

  (15.12.2017) Stig Åge Solemsli er nå ansatt som fakultetsdirektør ved Fakultet for utøvende kunstfag. Han tiltrer stillingen like over nyttår, samtidig med at Morten Wensberg tar over som dekan og Olaf Eggestad trer inn i funksjonen som prodekan for utdanning. Per Dahl ble fra 1.august oppnevnt som prodekan for forskning ved fakultetet.

   
 • Bilde av Aina Øverås Skott og Evy Ølberg

  Nye ansatte på Universitetsbiblioteket

  (02.11.2017) Aina Øverås Skott og Evy Ølberg er nye ansatte på Universitetsbiblioteket

   
 • Morten Wensberg

  Wensberg blir dekan

  (17.10.2017) Morten Wensberg er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag for en periode på fire år.

   
 • Kristin Akerjordet

  Akerjordet fortsetter som dekan

  (05.10.2017) Kristin Akerjordet er ansatt i åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet for en periode på fire år. Hun har vikariert i stillingen fra 1.6.2017.

   
 • Bjørn H. Auestad

  Representerer nytt institutt

  (30.08.2017) Bjørn H. Auestad representerer Institutt for matematikk og fysikk (nytt institutt fra 1.1.18) i ledermøtene fra og med august.

   
 • Sjur Bjerke

  Sjur Bjerke vikarierer som IT-direktør

  (27.06.2017) Sjur Bjerke er ansatt i vikariat som IT-direktør frem t.o.m. 31.12.2017, med mulighet for forlengelse.

   
 • Portrett av Ole Ringdal

  Ole Ringdal blir ny universitetsdirektør

  (09.03.2017) Styret ved Universitetet i Stavanger har ansatt Ole Ringdal (60) som universitetsdirektør i perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2019.

   
 • Camelia Danaei

  Camelia Danaei

  (09.03.2017) Camelia Danaei er ansatt som HR-rådgiver ved HR-avdelingen fra 01.02.2017.

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4 | 5     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 50 artikler